Antonio Jiménez CC

Des de l’any 1998 Antonio Jiménez CC ofereix suport tècnic i logístic per a la realització d’estudis de mercat qualitatius.

Avalat per la seva llarga trajectòria com a coordinador de camp en diversos instituts d’investigació, Antonio Jiménez ofereix un servei eficaç i personalitzat, cuidant al màxim cada detall i aconseguint satisfer la demanda real dels serveis integrals de camp.

Les oficines d’Antonio Jiménez CC a Barcelona i Madrid, ubicades a les zones més cèntriques d’aquestes dues ciutats, disposen de sales per a reunions de grup equipades amb les últimes tecnologies per a la realització d’investigació qualitativa.

Membres de:

aedemo esomar focusvision


antonio jimenez cc


Clients